Så optimerar du din höstbehandling | Syngenta

You are here

Så optimerar du din höstbehandling

Nyhet - Växtskydd
19.09.2018
Boxer

Att ta kontrollen redan på hösten gör att man undviker att ogräsen växer sig stora och konkurrerar med grödan. Ogräsen är lättare att bekämpa då de är små, jämfört med på våren då de hunnit växa till sig .

En höstbehandling underlättar också arbetet på våren eftersom du får enklare att hinna med besprutningsarbetet och du blir inte lika väderberoende. Den gröda som inte behöver konkurrera med ogräs om näring och ljus har också bättre förutsättningar för hög skörd .
 
Boxer, som är basen i en framgångsrik ogrässtrategi, är en produkt som bekämpar besvärliga gräsogräs såsom åkerven, vitgröe, renkavle, kärrkavle och rajgräs. Genom att blanda Boxer med Diflanil® eller Legacy® får man även skydd mot bland annat våtarv och snärjmåra samt ett stort antal andra örtogräs.

På rätt plats logo

FAQ

Vanliga frågor & svar om Boxer

Sprutteknik video bild

Optimera din sprutteknik

Hur ska du minska avdrift, vilket val av munstycke, vilken hastighet bör du köra

Infografik - tre steg för optimerad sprutteknik

På rätt plats!

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du...