Boxer - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Boxer

Senast uppdaterad:
22.02.2021

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 3887
Förpackningsstorlek: 
10 l
20 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Thiocarbamater (resistensgrupp N)
Resistensgrupp: 
Grupp N
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Jordverkan,bladverkan

Nya regler med Boxer från och med säsongen 2020 

Boxer kommer från och med säsongen 2020 att få ett nytt registreringsnummer, 5565. I och med detta tillkommer nya vilkor för användande vid spridning på hösten.

• Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
• Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
• Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
• Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
• Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas

Vid våranvändning av Boxer skall Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

Boxer med gammalt registreringsnummer, 3887, får användas till och med 2020-07-31

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete, höstkorn, potatis och gräs för utsäde

Ladda ned Boxer produktblad

Sprutteknik

Bomspruta eller ryggspruta

Vattenmängd

100-400 l/ha

Regnfasthet

-

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)