MODDEVO

Senast uppdaterad:

Tillväxtregleringsmedel

Växtskydd

Reg nr:
PHT-0048-5194
Förpackningsstorlek:
5 l.
Aktiv substans:
250 g/l (24,2% w/w)
Trinexapak (etylester)
Kemisk grupp:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering:
Dispergerbart koncentrat