MODDUS START

Senast uppdaterad:

Tillväxtregleringsmedel

Växtskydd

Reg nr:
nr 5194
Förpackningsstorlek:
5 l
Aktiv substans:
250 g/l
Trinexapak (etylester)
Kemisk grupp:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering:
Dispergerbart koncentrat