You are here

Share page with AddThis

Trooper - avkastning

Sortförsök höstkorn Sverige, svampbehandlade led, 2015 och 2016 - kärnskörd, rel.tal (SLU)

 

Område A-B

Område D-F

Område A-F

Merskörd för svampbehandl, kg/ha

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015-2016

Trooper

113

101

102

112

108

105

+685

Apropos (mätare)

100

100

100

100

100

100

+825