Guide för sjukdomar och skadedjur i höstraps

Det här är en guide för dig som vill lära dig mer om sjukdomar och skadedjur i höstraps. Vår förhoppning är att det ska ge dig en förbättrad insikt över vilka skadegörare som är aktuella vid olika tidpunkter.

Så här läser du tabellen

• Från höger till vänster visas olika utvecklingsstadier i rapsen. 

• Rutorna som innehåller produktnamn, sjukdomar och insekter visar ungefär vid vilka utvecklingsstadier produkterna får eller kan användas eller när sjukdomarna förekommer och är aktuella att bekämpa. 

• De färgkodade punkterna används för att visa vilka produkter som har effekt mot vilken skadegörare. Exempelvis visar en röd punkt efter insektsskadegörarens namn att Karate 2,5 WG, som har samma punkt efter sitt produktnamn, är effektiv mot denna skadegörare.

Raps

Säkra höstrapssorter

Rapsförädling i världsklass

Safe Har
Klumprotsjuka

Ta upp kampen mot klumprotsjuka

Inom rapsodlingen är klumprotsjuka ett ökande problem. Uppskattningsvis finns sporer av klumprotsjuka i var tredje åker i Sverige. Problemet ökar främst på grund av den stora förekomsten och spill av rapsplantor i eftergrödor.

Safe Harvest Logo

Aganos - Nyhet

Aganos har stabilt hög avkastning och god vinterhärdighet även vid sena nattfroster

Safe Harvest Logo

SY Alibaba

SY Alibaba har hög avkastning vid angrepp av klumprotsjuka och mognar tidigt för

Safe Harvest Logo

SY Florian

Välj SY Florian för en högpresterande rapssort som är resistent mot phoma.