Laureate från Syngenta – stark vårkornssort godkänd av Danish Preferred

You are here

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Laureate – stark vårkornssort godkänd av Danish Preferred

Sveriges bästa maltkorn heter Laureate

Laureate är vårt senaste godkända maltkorn och utmärker sig i landstäckande tester genom att vara den högst presterande sorten. 

Laureate har extremt bra mältningsegenskaper för ölbryggning och är en så kallad icke-GN-sort, vilket gör den idealisk för destillering i whiskyproduktion.

Hos Syngenta är det bara de bästa sorterna som klarar vårt mycket strikta förädlingsprogram där vi testar många sorter under flera år. Vi har över 30 års erfarenhet av att förädla utbytesrika maltkornssorter till svenska bönder.

Marknadens ledande maltkornsorter 2020, Kärnskörd kg/ha, Sverige 2016-2020 (SLU)

MARKNADENS LEDANDE MALTKORNSORTER 2020, KÄRNSKÖRD, SVAMPBEHANDL, KG/HA, 2016-2020

Marknadens ledende maltkornsorter 2020, medeltal Sverige 2016-2020 (SLU)

Marknadens ledende maltkornsorter 2020, medeltal Sverige 2016-2020 (SLU)

Källa: Försökssammanställning Sverige 2016-20, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Direkt från fält

Här kan du följa utvecklingen av ett fält med Laureate maltkorn utanför Eslöv. Fältet är sått den 15 april med en utsädesmängd av ca 275 grobara kärnor/m2. Vid sådden radmyllades 350 kg/ha av NPK 27-3-5. Därefter har fältet kompletteringsgödslats med ca 600 kg/ha av NS 27-4.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.
Her kan du se billeder direkte fra marken, hvis du accepterer marketing cookies .

Verksamhetschefen: ”Det är en sund sort med en bra skördepotential”

På Næbyholm-Bavelse Gods har Martin Sørensen odlat Laureate de senaste två åren.

Det är en otroligt utbytesstabil sort som gav oss mer än 8 tons utbyte 2019. Det klarade även den svåra torkan 2018 på ett bra sätt. 

När vi väljer att ha Laureate i våra odlingar är det för att det är en hälsosam sort med en bra skördepotential. Det skapar ro att veta att vi har att göra med en stabil sort. Och så kan sorten användas som malt för både whisky och öl. 

Det som är bra med Laureate är att den gror gärna och snabbt när du sår den. Nu ligger Næsbyholm og Bavelse Gods mitt på Själland, där vi har torra perioder i april och maj. 
  
Laureate är en bra sort som växer både uppåt och nedåt, så vi är övertygade om att den har en förnuftig vattenförsörjning som garanterar gott utbyte senare, säger Martin Sørensen, verksamhetschef på Næsbyholm & Bavelse Gods.

- Næsbyholm-Bavelse Gods, Martin Sørensen, verksamhetschef

Värt att veta om Næsbyholm & Bavelse Gods

Odlar sammanlagt 955 hektar med vårkorn, höstvete, höstraps, gräsfrö och ärter. Driver ytterligare 750 hektar skogsbruk med jakt- och uthyrningstjänster. Næsbyholm Slot og Bavelse Gods har varit i drift sedan 1709.

Odlingsinstruktioner – så gör du

Det är enkelt att odla Laureate. Men om du vill ha bästa möjliga utbyte från din mark har vi några tips till dig som odlar Laureate.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Laureate är en ny maltkornssort som passar för ölbryggning, whiskyproduktion (genom maltdestillering) men även som foderkorn. Detta tack vare sin höga kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

Det är lättast att uppnå god ölmaltskvalitet på jordar med låg mullhalt och restkvävenivå. Välkänd skördenivå och god vattentillgång gör det lättare att gödsla rätt och få önskad kväveeffekt. Odling av maltkorn till ölbryggning bör undvikas på fält där det är svårt att förutse kväveleveransen under odlingssäsongen eftersom proteinhalten då kan äventyras.

UTSÄDESMÄNGD

Tidig sådd ger generellt bäst förutsättningar för hög kärnskörd. Det är viktigt att anpassa utsädesmängden efter såtidpunkten, men också efter jordart och odlingsförhållanden för att uppnå optimal kärnstorlek och kärnkvalitet.

I tabellen nedan ges exempel på hur utsädesmängden bör justeras då såtidpunkten avviker med 2-3 veckor från den normala.

Såtidpunkt2-3 v. tidigareNormalt för platsen2-3 v. senare
Utsädemängd, Kärnor m2–10-20% 275-375+20-30%

TILLVÄXTREGLERING

Laureate har potential för kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

Genom att tillväxtreglera maltkornet vid olika tidpunkter kan man minimera risken för såväl liggsäd som strå- och axbrytning, händelser som var för sig kan ge stora skörde- och kvalitetsförluster.

  • En tidig tillväxtreglering, stadie 25-30, ger en ökad säkerhet mot liggsäd. Liggsäd är beroende av flera olika faktorer så som väder, jordart och kvävegiva.
  • Med en senare tillväxtreglering, stadie 37-49, får man en ökad säkerhet mot strå- och axbrytning. Axbrytning är ofta säsongsbetonad och riskerna ökar då grödan står länge i fält. Behandlingstidpunkterna passar ofta bra tidsmässigt för en  samkörning med svampbehandling.

I en intensivare odling av Laureate, med sikte på att kombinera hög kärnskörd av bästa kvalitet, rekommenderas båda behandlingarna ovan. I odling med mindre risk för liggsäd rekommenderas den senare behandlingen för att minska risken för stråoch axbrytning.

GÖDSLING

Att radmylla gödseln (NPK) är mycket viktigt för att ge maltkornet en snabb och säker start och utveckling på våren. Laureate har hög skördepotential, cirka 10% över Propino, vilket är viktigt att tänks på då gödselgivorna planeras.

Proteinhalten är den mest avgörande faktorn för hur maltkornet klassas och betalas. För Laureates del bör kvävegivan ökas med 15-20 kg N/ha (i jämförelse med välkända Propino) för att nå rätt proteinhalt. Det är en bra idé att dela kvävegivan så att cirka 25 % av det totalt förväntade kvävebehovet sparas till en 2:a giva i begynnande stråskjutning. På så sätt kan kvävejusteringar utifrån beståndsutveckling genomföras, vilket ökar förutsättningarna att uppnå önskade slutbestånd och god kvalitet på maltkornet.

Svampbehandling

SVAMPBEHANDLING

Laureate är en frisk sort med god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna i korn. Svampbehandling ska ses som en standardåtgärd i maltkorn för att öka och säkra det stora värdet på kärnskörden. Genom att skydda plantan mot svampinfektioner hålls bladen gröna vilket genererar en högre kärnskörd, men även bättre kvalitet på både kärnor och halm.

Elatus Era är en heltäckande fungicid med mycket goda effekter på relevanta sjukdomar i korn och kornrost i synnerhet. Vår rekommendation är att behandla med Elatus Era från och med stråskjutningen och framåt då det finns risk för infektion.

Sveriges bästa malt- och foderkorn

Laureate är en särskilt högavkastande sort av maltkorn. Men den kan även med fördel användas som foderkorn om du håller boskap. Det höga utbytet ger dig ro när du skördar årets foder. 

Du får bästa möjliga utgångspunkt genom att skörda kvalitetsgrödor med maximalt utbyte.

Toppgröda för både öl och whisky

För mältning är det viktigt att ha en jämn kvalitet på kornen. Tester visar att Laureate har den bästa sorteringen av kärnor i de landsomfattande försöken 2014–2018, med 89 % > 2,8 mm. Det gör sorten särskilt lämplig för mältning.
Laureate är dessutom en så kallad noll-GN-sort, vilket innebär att den kan användas för både ölbryggning och destillering av whisky.

Danish Preferred lade 2018 till Laureate på listan över godkända sorter för mältning i Danmark tack vare dess goda egenskaper.

Visste du att?

Danish Preferred har Laureate på listan över godkända maltkornssorter

Viking Malt – Jacob Andersen, Group Sourcing & Procurement Manager från Viking Malt

Laureate från Syngenta ingår i vårt utbud av sorter och i våra rekommendationer till kunder. Laureate är fortfarande ny på marknaden, men de egenskaper vi ser i kornet samt våra egna mältningsresultat från skörden 2018, uppvisar goda tendenser. Och det finns flera globala bryggerier som redan har testat eller börjat testa sorten i bryggningsförsök med samma goda resultat.

Kommer du att så Laureate?

Vår utsädes Sales Manager Mats Olsson Sörensson är expert på Syngentas sortprogram. Han står redo att besvara dina frågor om du är nyfiken på de många möjligheterna med Syngentas sorter.