You are here

Share page with AddThis

Var passar Hyvido i min växtföljd?

I och med den höga avkastningspotentialen och den tidiga sådden kan Hyvido vara nyckeln till en mer effektiv växtföljd. En tidig skörd gör det enklare att sprida ut arbetstoppar och användningen av maskiner under hösten.

Hyvido-sorterna bör ersätta konventionellt höstkorn, andraårsvete eller höstråg i växtföljden.

Hyvido utmärker sig positivt i förhållande till andraårsvete eftersom det mognar cirka en vecka tidigare än andra höstkornsorter vilket ger tid till att bärga halmen och att etablera rapsen tidigare -vilket lägger grunden för en hög avkastning. 

Hyvido odlingsvagledning 2016

Hyvido odlingsvagledning

Så får du toppavkastning i Hyvido – varje gång

Fördelar i växtföljden med Hyvido, höstraps och höstvete

HYVIDOHöstrapsHöstvete

- Mycket hög avkastningspotential

- Mycket bra förfrukt till höstoljeväxter

- Möjliggör säker och tidig etablering av oljeväxter

- Hög avkastningspotential

- Tidig skörd

- Mycket bra förfrukt till höstvete

- Tidig sådd av höstvete

- Ökad andel höstsådd areal

- Ökad skörd

- Förbättrad växtföljd

- Ökad intensitet och bättre maskinutnyttjande

Grafiken visar fördelarna med en växtföljd med Hyvido, Höstraps och Höstvete. 

#RÖTTERNA - Raps och Hyvido hybridhöstkorn i Östergötland

Att ha Hyvido före raps i växtföljden har många fördelar, detta syns tydligt i en storskalig demo i Svälinge i Östergötland