VIBRANCE Gold - ditt höstvete förtjänar en rivstart

Vibrance Gold logobar

Ett friskt utsäde och en lyckad etablering är grunden för en hög skörd. Ett utsäde som begränsas av svampsjukdomar på frö eller i jord får en dålig start. Med ett bredverkande betningsmedel ger man grödan en stark start på säsongen. Rotutveckling och grobarheten ökar, vilket ger jämnare uppkomst och tätare bestånd. Svampsjukdomar på fröet och i jorden ökar också risken för att höstvetet inte klarar höst, vinter och tidig vår på ett optimalt sätt. 

Vibrance Gold är ett betningsmedel som innehåller Sedaxan (SDHI) som stoppar de svampsjukdomar som riskerar att hindra grödans utveckling. Dvärgstinksot, Rhizoctonia och Jordburen snömögel är några av de sjukdomar som tidigare varit svåra att kontrollera men som nu kontrolleras med Vibrance Gold.

Bild av forsida på Vibrance Gold produktblad

Produktblad

Ditt höstvete förtjänar en rivstart

Översikt Vibrance Gold

Innehåller

50 g/l sedaxan + 25 g/l fludioxonil + 25 g/l difenoconazol

Dosering

200 ml/dt

Grödor

Korn, vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.
Endast för betning vid sluten anläggning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Utökad effekt på sjukdomar i vete

 Heltäckande effekt på alla de viktigaste sjukdomarna i vete inklusive Dvärgstinksot, Rhizoctonia, Snömögel och Vetets Flygsot. 

Effekter Vibrance Gold

SjukdomarAktiv substans 
LatinSvenskaSedaxanFludioxonilDifenoconazolTotal
Rhizoctonia spp.Rhizoctonia3213
Michrodochium nivaleSnömögel (fröburen)3213
Michrodochium nivaleSnömögel (jordburen)3303
Tilletia cariesStinksot3333
Ustilago triticiVetets flygsot3123
Tilletia controversaDvärgstinksot2033
Fusarium spp.Fusarium0323
Beskrivning
3  Mycket god effekt 90-100%
2God effekt 75-90%
1Viss effekt 50-75%
0Svag effekt

Etablering är grunden för hög skörd, men spelar det någon roll vilket betningsmedel man använder? 

I dett försök syns tydliga skillnader mellan betningsmedlen. 

Etablering med Vibrance Gold - Normal såtidpunkt

Etablering med Vibrance Gold - Sen såtidpunkt

Vanliga frågor & svar om Vibrance Gold

Sammanfattning av fördelarna med Vibrance Gold

• Ger en stark och sjukdomsfri etablering
• Lägger grunden för en hög skörd
• Ger grödan bättre förutsättningar utan extra arbete