Vibrance Gold - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Vibrance Gold logobar

Vibrance Gold

Senast uppdaterad:
02.03.2022

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5528
Förpackningsstorlek: 
50 l
200 l
640 l
1000 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Triazole
SDHI
Formulering: 
Suspensionskoncentrat för betning av utsäde
Verkningssätt: 
Systemisk och kontaktverkande

VIBRANCE Gold Innehåller tre aktiva substanser sedaxane, fludioxonil och difenoconazol. Sedaxane tillhör gruppen SDHI fungicider, den verkar systemisk och transporteras i xylemet. Sedaxane verkar genom att den hämmar succinat dehydrogenaser i svamppatogenerna. Succinat dehydrogenasaktivitet är väsentlig för energiproduktionen i cellerna. Fludioxonil är en kontaktverkande fungicid som tillhör gruppen Fenylpyrroler. Effekten av fludioxonil på svamparna sker genom påverkan på proteinkinassyntesen. difenoconazol tillhör gruppen triazoler och har en svag systemisk effekt. Effekten av difenoconazol på svamparna sker genom att ergosterolbiosyntesen påverkas.

VIBRANCE Gold verkar effektivt mot de flesta frö- och markburna svampsjukdomar i stråsäd. Fludioxonil tränger in koleoptilen och i kärnans yttersta cellskikt och skyddar därmed under groningsfasen samt genom avsättning på rötter och första bladet. Sedaxane och difenoconazol tas upp av kärnan under behandlingsprocessen och groningen vilket skyddar mot smitta i och på fröet och ger systemisk skydd. VIBRANCE Gold skyddar därvid den unga groddplantan.

VIBRANCE Gold stimulerar rottillväxten och ger ett ökat antal rötter samt en större rotmassa.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av utsäde. Endast i betningsmaskin, särskilt avsedd för ändamålet.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)