VIBRANCE Star - ger kornet ett försprång

Vibrance star logo

Grunden för en hög skörd är en god etablering och ett väl utvecklat rotsystem. 

Ett viktigt verktyg för att lyckas med etableringen är att beta utsädet med en produkt som skyddar mot både utsädesburna och jordbruna sjukdomar. 

Vibrance Star innehåller den senaste tekniken för att ta skyddet av ditt vår- och höstkorn till en ny nivå. Vibrance Star ger ett komplett skydd mot alla de viktigaste kornsjukdomarna inklusive Flygsot (Ustilago nuda). Med en unik kombination av SDHI:n Sedaxan, Fludioxonil och den nya triazolen Triticonazole tar Vibrance Star betningen till en ny nivå.

Ustilago Nuda är en de viktigaste fröburna sjukdomarna i korn. Angrepp kan orsaka stora skador och skördesänkningar. Sjukdomen måste kontrolleras till minst 95%, annars kan sporerna sprida sig – vilket leder till partier med stora angrepp
Det finns bara några få aktiva substanser som har effect på sjukdomen, dessa är: 

  • Tebuconazole
  • Cyproconazole
  • Ipconazole
  • Triticonazole (som finns i Vibrance Star)

Kombinationen av Sedaxan och Triticonazole leder till säker kontroll.

Bild av Vibrance Star produktblad

Produktblad

Ny teknik ger kornet ett försprång

Översikt Vibrance Star

Innehåller

25 g/l sedaxan + 25 g/l fludioxonil + 20 g/l triticonazol

Dosering

Korn, vete, rågvete, råg:
200 ml/dt (100 kg frö)
Havre:
150 ml/dt (100 kg frö)

Grödor

Korn, vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.
Endast för betning vid sluten anläggning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Sjukdomar i korn

Flygsot (Ustilago Nuda), Kornets bladfläcksjuka (Dreschlera teres),
Trådklubba, Snömögel, Groddfusarios

 

SjukdomarAktiv substans
LatinSvenskaJord/FröburenSedaxanFludioxonilTriticonazolTotal
Rhizoctonia spp.RhizoctoniaJordburen3213
Michrodochium nivaleSnömögelJordburen3203
Michrodochium nivaleSnömögelFröburen3303
Ustilago nudaFlygsot i korn 2033
 Strimsjuka 2212
Typhala Jordburen3203
Bipolaris sorokinianaRotröta 1323
Fusarium spp.FusariumJord och fröburen0323
Drechslera Teres Fröburen1313
Beskrivning
3  Mycket god effekt 90-100%
2God effekt 75-90%
1Viss effekt 50-75%
0Svag effekt
 

Vanliga frågor & svar om Vibrance Star

Sammanfattning av fördelarna med Vibrance Star

• Med Vibrance Star får du en säkrare etablering och grödan kan bättre stå emot stress och klara sig bättre om sådden blir tidig eller sen. 
• Marknadens bredaste produkt – ger ett heltäckande skydd mot jordburna och fröburna sjukdomar – äntligen effekt på flygsot utan specialprodukt.
• Ny teknik - Sedaxan är den första SDHI:n som används som betningsmedel - kombineras med fludioxonil och triticonazol vilket är en optimal lösning i korn
• Förbättrad uppkomst till följd av rotutveckling - Skyddar omkringliggande jorden och låter rötterna växa i fred.