Vibrance Star - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Vibrance star logo

Vibrance Star

Senast uppdaterad:
07.03.2022

Betningsmedel

Reg nr: 
5488
Förpackningsstorlek: 
1000 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
SDHI
DMI fungicider
Formulering: 
Flytande koncentrat för betning av utsäde (FS)

Vibrance Star innehåller de tre aktiva substanserna, sedaxane, fludioxonil och triticonazole, med var sin verkningsmekanism som komplimenterar varandras aktivitetsspektrum bra. Sedaxane och triticonazol ger en optimal jordmobilitet, lokal och systemisk effekt. Fludioxonil är kontaktverkande med liten translokation. Kombinationen av dessa 3 substanser ger en produkt med en bred och stabil effekt mot de viktigaste frö och jordburna sjukdomarna.

Mot svampangrepp i odlingar av vete, durumvete, speltvete, korn, rågvete och råg genom betning av utsäde. Mot flygsot och groddfusarios i odlingar av havre genom betning av utsäde. Endast i betningsmaskin, särskilt avsedd för ändamålet.

Sprutteknik

Vibrance Star kan appliceras med hjälp av de flesta utrustningar avsedda för kontinuerlig behandling av våttyp. Bästa resultat uppnås dock i maskiner med särskild eftermixer av skruv eller fingertyp. För förbättrat behandlingsresultat bör tillsats av vatten göras. Tillsatsen sker lämpligen genom ett av utrustningens doseringssystem. Lämplig dos är 100-200 ml vatten/100 kg utsäde. Före arbetets igångsättning skall maskinen noga kalibreras. Vibrance Star skall användas vid temperaturer över 0 °C.

Vattenmängd

Lämplig dos är 100-200 ml vatten/100 kg utsäde

  • Nödtelefon Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)