ELATUS Era

Senast uppdaterad:

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr:
5321
Förpackningsstorlek:
5 l
Aktiv substans:
75 g/l
SOLATENOL™ (Bensovindiflupyr)
150 g/l
Protiokonazol
Kemisk grupp:
SDHI, Triazole
Resistensgrupp:
Grupp C2, "FRAC kod 7
Grupp G1, "FRAC kod 3
Formulering:
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt:
Systemisk