Chokladfläcksjuka

Botrytis fabae

Fungicid i spannmål

Grödor

Åkerböna (och vicker)

Igenkänning

Symptomen visar sig som runda, små chokladbruna prickar med rödbrun kant på de nedre bladen i beståndet. Allteftersom angreppet utvecklas så flyter prickarna ihop till större fläckar som går från brun till slutligen grå färg.

Livscykel

Chokladfläcksjukan lever på och övervintrar på skörderester av åkerböna eller vicker. Därifrån sprider sig sporer lätt med vinden till omgivande fält och växande åkerböna. Ju mer åkerböna som odlas i ett område, desto större smittotryck finns det i omgivningen och desto större risk för angrepp.

Sjukdomsförloppet är relativt långsamt, och om angreppet dyker upp sent (efter DC69) så är skördepåverkan ofta av mindre betydelse. Tidiga angrepp (innan DC61) kan dock leda till betydande skördeförluster.

Bekämpning

Den enskilt viktigaste spridningskällan för svampen är från skörderester av fjolårets åkerböna på närliggande fält. Att noggrant bruka ned de skörderesterna är därför en viktig åtgärd.

Kemisk bekämpning sätts in under åkerbönans blomning, DC61-69. Bekämpningströskel saknas, men risken för allvarliga angrepp ökar vid varmt och fuktigt väder.