Kornrost

Puccinia hordei

Fungicid i spannmål

Grödor

Höstkorn och vårkorn

Igenkänning

Symptomen visar sig som relativt små rostbruna fläckar på utspridda bladen. Precis som för de andra rostsvamparna kan symptomen uppstå direkt på de översta bladnivåerna.

Livscykel

Kornrost behöver levande bladmassa att leva på under hela livsscykeln och svampen övervintrar gärna på höstkorn eller på mellanvärden morgonstjärna. Angreppen i korngrödan kommer ofta först i sen stråskjutning eller axgång då den optimala temperaturen ligger strax över 20 grader, men angreppen kan då bli mycket omfattande då inkubationstiden endast är ca en vecka.

Bekämpning

Det finns sortskillnader i mottaglighet för kornrost, men de flesta av de stora sorterna idag är mer eller mindra mottagliga. Växtföljd och jordbearbetning eller utsädeskvalitet har ingen påverkan på kornrost.

En kemiskbekämpning mot blad- eller sköldfläcksjuka, som ofta utförs tidigare på säsongen har i många fall tillräcklig långtidseffekt även på rost. Det finns vissa skillnader mellan produkterna som kan tas i beaktande. Ett observandum är att om en bekämpning mot bladfläckssvampar satts in tidigt (DC30-32) kommer de yngre bladen som utveckats efter det behandlingstillfället att sakna skydd, varför en separat behandling mot kornrosten då är aktuell. Det finns bekämpningströsklar att följa som bygger på angreppsgrad och grödstadium.