Vitgröe

Poa annua

Gräsogräs i spannmål

Igenkänning

Kännetecken är det V-formade bladet vid uppkomst, med ett lite krypande växtsätt. Vitgröe är inte ett ogräs som växer över grödan, men det bildar en matta i botten under grödan och själ mycket vatten och näring. 

Livscykel

Vitgröe är ett annuellt gräs, som kan gro under i stort sett hela vegetationsperioden. Den trivs på många olika jordarter och har en förmåga att växa under mycket låga temperaturer, ner emot 2 grader. Vitgröens fröbank är inte särskilt långlivad och om man är noggrann och lyckas kontrollera ogräset några år i följd minskar problemen relativt snabbt.

Bekämpning

Vitgröe tål ganska mycket väta, så ofta är problemen som störst på åtpackade och dåligt dränerade delar av fältet. Dränering och struktur-gynnande åtgärder brukar missgynna vitgröe. 

Vitgröe har en snabb utveckling tidigt på våren, vilket gör den svårbekämpad i höstsäd på våren. Fokus bör istället ligga på jordverkande herbicider i samband med sådd på hösten.