Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik - en video-serie om våra vanligaste ogräs i lantbruket (och hur du blir av med dem)

Ogräs. Ger det dig också huvudbry? 

Men, vad vet du om våra vanligaste gräsogräs i lantbruket? Hur ser de ut? Hur påverkar ogräs ditt fält och din skörd? Hur ska du förhindra dem? Vilket ogräsmedel ska du använda?

Låt inte en hög skörd gå förlorad!

I serien Ogräs med Erik delar Erik med sig av kunskap och tips på vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

På 2 minuter blir du redo! Följ med ut i fält med Erik.

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Vallgräs

I denna episod av "Ogräs med Erik" presenteras ett demoförsök från Syngenta där vi utforskar effektiviteten av AXIAL 50 EC, en herbicid med aktiv substans pinoxaden, i kontrollen av flertalet arter av vallgräs. Vi testar AXIAL 50 EC på sex olika typer av vallgräs för att se dess verkan.

Renkavle

Ofta ser man  plantor från renkavle sticka upp som synålar mellan raderna. Strax innan axgång i höstvete går renkavlen i ax

För att hantera gräsogräset renkavle behövs ett helhetstänk i hela odlingen.

Flyghavre

Flyghavre liknar odlad havre och har en yvig hängande vippa. Flyghavre är ofta  flera decimeter högre än grödan.

Flyghavrens frö kan ligga i fröbank under många år i väntan på ett bra tillfälle att gro.

Åkerven

Åkerven har ett utseende med rullade blad samt ett upprättstående växtsätt redan från det att plantan gror. Åkerven trivs framförallt på lätta mineraljordar. Gräsogräset blommar i  juni-juli och fröna kan ligga i fröbanken i 10 år innan de  gror

Kvickrot

Kvickrot har en hårig blad och växer ofta fläckvis i fält. Att gräva upp rötterna för att där hitta stolonerna är också ett säkert sätt att identifiera kvickrot.

Förekommer i hela Sverige

Vitgröe

Vitgröe har ett V-format blad som utseende vid uppkomst, med ett lite krypande växtsätt. Vitgröe bildar en matta i botten under grödan och själ mycket vatten och näring.

Losta: sandlosta och luddlosta

Sandlosta och luddlosta har yviga vippor som sticker upp genom grödan i samband med axgång. Du hittar sandlosta och luddlosta på lätta mineraljordar, ofta i närheten av fältkanten. 

Hönshirs

Hönshirs ser lite ut som majs i miniatyr. Hönshirs har bredare och kortare blad jämfört med andra gräsogräs. Övervintrar inte utan gror endast på våren. 

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Boxer banner

BOXER

Effektiv mot groende och nyuppkomna gräs- och örtogräs