Avoxa - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Avoxa logo

Avoxa

Senast uppdaterad:
22.10.2020

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5604
Förpackningsstorlek: 
10 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrazoliner
Triazolopyrimidine-sulfonamider
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

AVOXA är en systemiskt verkande herbicid för bekämpning av gräs- och örtogräs i höstvete, vårvete, råg och rågvete.

AVOXA innehåller de två aktiva substanserna pinoxaden och pyroxsulam som hör till två olika kemiska grupper; pinoxaden tillhör gruppen phenylpyrazoliner medan pyroxulam tillhör gruppen triazolopyrimidine-sulfonamider.

Plantans upptag av pinoxaden sker till större delen genom dess gröna delar och transporteras därefter aktivt till plantans tillväxtpunkt. Behandlade ogräsplantor slutar växa strax efter behandling, och bladen ändrar färg till röd-rosa. Efter ca 20 dagar börjar strå och bladbaser att ruttna och lossnar lätt från bladslidan. Pinoxaden påverkar enzymet Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) som i sin tur förhindrar syntesen av fettsyror, en vital process vid syntesen av cellmembran.

Pyroxsulam tas upp av plantans gröna delar, och transporteras därefter till dess tillväxtpunkter. Ogräsplantan slutar växa strax efter behandling, och efter ca 7-10 dagar gulnar den med start i tillväxtpunkterna. Ytterligare 7-10 dagar senare börjar plantan ruttna. Pyroxsulam representerar klassen triaxolopyrimidine-sulfonamider av ALS-inhibitorer. ALS-inhibitorer förhindrar Amino-Lactate-Syntesen, vilket leder till blockering av produktionen av grenade aminosyror. Detta orsakar i förlängningen plantans död.

Avoxa är ett kraftfullt ogräsmedel för vårbehandling (stadie 22-32) i höstvete, vårvete, råg och rågvete. 
Vid användning av Avoxa behövs inga tillsatsmedel och det finns inga restriktioner för efterföljande gröda. Produkten har stabil effekt i varierande temperatur och luftfuktighet. 

 

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)