Vetenskaplig undersökning visar QUANTIS verkningsmekanismer

Nyhet - Biologiske medel
Vetenskaplig undersökning visar QUANTIS verkningsmekanismer

En vetenskaplig studie från University of Nottingham har undersökt vilka verkningsmekanismer som gör QUANTIS effektiv för att motverka värmestress i potatis. 

Undersökningen visar hur QUANTIS verkar genom att stimulera potatisplantan, så att den kan fortsätta fotosyntesen – även under påverkan av värmestress. 

Fysiologiska processer som QUANTIS påverkar

Potatisen har anpassat sig till att växa optimalt vid temperaturer mellan 20-25 grader för topptillväxt och 15-20 grader vid knölbildning. I grunden är potatisplantan därför som mest känslig mot värmestress när temperaturen överstiger de givna intervallen. 

Potatisen är mest känslig mot värmestress vid begynnande knölbildning samt under de efterföljande tillväxtstadierna, där den vidare utvecklingen av knölar sker. I dessa faser går plantan från vegetativ tillväxt till reproduktiv tillväxt, vilket i sig kräver en stor omläggning av plantans fysiologiska processer. 

Det är därför extra viktigt att plantan inte är utsatt för onödig stress under dessa perioder. 

Längre perioder med temperaturer över 25 grader leder i första hand till mindre produktion av klorofyll och CO2-bindning i bladen, som följs av bristande transport av sockerämnen från bladen till bildande av knölar. 

Om värmestressen äger rum under perioden runt begynnande knölbildning blir resultatet därför:  

  • Försenad knölbildning
  • Färre knölar bildas
  • Sämre utveckling av knölarna

Vad gör QUANTIS effektiv?

QUANTIS har en rad positiva effekter på att minska värmestress, eftersom produkten innehåller en stor variation av molekyler som bland annat är producerade genom en fermentering av melass. Innehållet av de biologiskt aktiva molekylerna innefattar bland annat flera antioxidanter och växthormoner samt kalium, kalcium och organiska molekyler, som bidrar till att upprätthålla det osmotiska trycket i bladens spaltöppningar, så att fotosyntesen upprätthålls under värmestress. 

QUANTIS innehåller dessutom små proteiner, peptider och aminosyror och flera sockerämnen som stimulerar plantan och gör den mer tålig mot värmestress. 

Så använder du QUANTIS för att minska stress

För att säkerställa den bästa effektten av de verkningsmekanismer som QUANTIS bidrar med bör du behandla med QUANTIS under de perioder där potatisplantan är som mest sårbar, det vill säga vid begynnande knölbildning samt före värmestress. 

Det är viktigt att du använder QUANTIS förebyggande, det vill säga innan plantorna lider av abiotisk stress, brist på näringsämnen eller biotisk stress.

När du behandlar med QUANTIS är det dessutom viktigt att växtligheten i plantan är god.