Nytt stjärnskott för svenska maltkornsodlare – Laureate har blivit ”Danish preferred”

Nyhet - Utsäde
Laureate heter det nya maltkorn

Laureate heter det nya maltkorn som kan bli den svenska maltkornsodlarens favorit från 2019 och framåt. Precis som sorterna Propino och Quench kommer Laureate från Syngentas förädlingsprogram för vårkorn och har samma goda egenskaper för kvalitet och odling. Efter många tuffa tester har Laureate godkänts av Danish preferred, IBD m.fl vilket tyder på att sorten kommer odlas i stora delar av Europa. 

”Många vet inte vilken lång resa det är för att få en sort godkänd.  Vi är mycket glada för detta godkännande av Danish Preferred”,

säger Mats Olsson Sörensson, försäljningsansvarig vid Syngenta och fortsätter:

”Vi på Syngenta har sedan många år haft framgångsrika maltkornssorter på den svenska marknaden. Syngentasorter som Optic, Tipple, Quench och Propino kännetecknades alla av goda odlings- och mältningsegenskaper. Laureate tar nu successivt över stafettpinnen från dessa sorter och svenska maltkornsodlare får ännu en gång en mycket konkurrenskraftig sort från Syngenta - det är vi stolta över”,

säger Mats Olsson Sörensson. 

Odlingsmässigt utmärker sig sorten med mycket jämn och hög skördenivå under samtliga provningsår, 2015-2018. Sorten har även goda resistensegenskaper gällande de allvarligaste sjukdomarna i vårkorn. Andelen fullkorn är hög och benägenheten för skalskador är liten.

Godkänd både till ölbryggning och maltdestillering

Som en av få vårkornsorter är Laureate också godkänd till whiskyproduktion genom maltdestillering. Utöver ett godkännande av Danish Preferred, har Laurete sedan tidigare ett så kallat ”full approval” från Brittiska IBD (Institute of Brewing and Distilling) vilket innebär att sorten kan användas till både ölbryggning och maltdestillering. Detta i sin tur kan innebära goda exportmöjligheter för svenskproducerad malt t.ex. till destillerier i Storbritannien.

”Laureate har redan provats i produktionen hos Viking Malt och Carlsberg samt även testats och godkänts av mälterier och bryggerier i flera europeiska länder. Därmed  är Laureate på god väg att bli en etablerad sort”

avslutar Mats Olsson Sörensson.

Laureate säljs och marknadsförs av Lantmännen.

För ytterligare information om Laureate: Torben Sørensen, tele: +45 20 15 66 04 eller e-post: torben.sorensen@syngenta.com

FAKTA:

  • Laureate togs i november 2018 upp på listan över godkända maltkornssorter inom Danish Preferred.
  • Danish Preferred är en dansk organisation för intressenter kring maltkornsodling, mältning och bryggning – av stor vikt också för svensk maltkornsodling och avsättning
  • Avkastningspotentialen för Laureate ligger i topp bland maltkornssorter erkända i Sverige
  • Laureate har en hög andel fullkorn (> 2,5 mm) och är också godkänd till whiskyproduktion genom maltdestillering av det engelska IBD-institutet
  • The Institute of Brewing & distilling (IBD) är en medlemsorganisation erkänd över hela världen gällande maltning, bryggning, destillering och ciderframställning. Med över 5000 medlemmar från över 90 länder är IBD är den största globala yrkesorganisationen för yrkesverksamma inom området. (https://www.ibd.org.uk)

Ytterligare information om Laureate kommer under hösten och vintern att finnas här på www.syngenta.se