SY Carlo - Variety Raps | Syngenta
Share page with AddThis

You are here

SY Carlo

Senast uppdaterad:
14.08.2018
Utsäde: 

Raps

Utöver sin höga skördepotential har SY Carlo flera andra bra odlingsegenskaper som gör att sorten passar mycket bra i hela det svenska odlingsområdet.

SY Carlo uppfattas av lantbrukare som både lättodlad och odlingssäker. Kombinationen av avkastning, odlingsegenskaper och odlingssäkerhet lägger grunden till en god odlingsekonomi.

• Hög fröavkastning och råfettskörd
• Medelgod övervintringsförmåga
• Medelhög oljehalt
• God Verticillium-tolerans
• Hög nettointäkt

Fröskörd, SLU 2013-17

Rel.tal: A+B omr = 107;  D+E omr = 102

Oljehalt, SLU 2013-17

Rel.tal = 99 (49,2 %)

Stjälklängd, SLU 2013-17

Rel. tal = 100 (143 cm)

Stjälkstyrka, SLU 2013-17

Rel.tal = 99

Stjälksträckning höst

Medel (5) Hög risk

Vinterhärdighet

Medel (5)

Utveckling vår

Tidig till medel (6)

Blomning startar

Medel (5)

Mognadstidpunkt

Medel (5)

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Gullviks