SY Alister| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

SY Alister

– Klumprotresistent hybrid med hög avkastningsförmåga

Klumprotsresistent - du kan fortsätta odla höstraps

Klumprotsjuka är en av de allvarligaste sjukdomarna i svensk rapsodling och förekomsten av klumprotsjuka ökar snabbt. På grund av sjukdomens mycket långlivade vilsporer är odling av mottagliga sorter omöjlig under lång tid efter ett sjukdomsutbrott.SY Alisters inbyggda rasspecifika resistens är stark och fungerar mycket bra i både Sverige och många andra Europeiska länder. Genom att välja SY Alister kan du återigen odla raps på infekterade fält med gott resultat.

Mycket hög avkastningspotential

Den höga avkastningspotentialen har bekräftats i sortförsök på kraftigt nematodsmittad mark under senare år. SY Alister avkastade under försöksåren 2014 resp. -15 upp till 6550 kg frö/ha. Relativt de mottagliga sorterna i referensledet, avkastade SY Alister t.ex. under 2015 ca 11 ggr högre!

Uppskattade odlingsegenskaper

Utöver sin höga skördepotential och starka resistens mot klumprotsjuka uppskattas SY Alister även för följande egenskaper:

• Mycket vinterhärdig
• Snabb tillväxt under hösten
• God motståndskraft mot stjälksträckning
• Passar under både varma och kalla höstar
• Fungerar bra vid både tidig och sen sådd – brett såfönster
• Medellång stjälk med god stjälkstyrka

SY Alister ger mångdubbel skörd

Då klumprotinfektionen ligger på en hög nivå, som den gjort i nedanstående försök 2014 resp 2015, blir avkastningsvinsten för SY Alister mycket stor. På Bollerup har avkastningen legat ca 6-11 gånger högre med den resistenta hybriden SY Alister. 

Råfettskörd på kraftigt klumprotinfekterad mark (Bollerup, Tomelilla), Svensk Raps OS7-25, 2014 och 2015.

 

Råfettskörd, rel.tal

Sort

2014

2015

Mätare, mottaglig

100

100

SY Alister, resistent

575

1.120

Råfettskörd på kraftigt klumprotinfekterad mark (Bollerup, Tomelilla), Svensk Raps OS7-25, 2014 och 2015.