Betning av potatis med MAXIM 100 FS - bra etablering

Betning av potatis

När du betar potatisen med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen och främjar en jämn och sund gröda.

Betningen kan genomföras antingen vid uttagning från lager eller vid inlagring. För bästa effekt ska betningsmedlet fördelas jämt över knölarna, Maxim 100 FS appliceras inomhus på rullbord i sprutkammare eller under sättningsmaskin i samband med sättningen. Dosering 0,25l/ton utsädespotatis eller 0,625 l/ha direkt vid sättning.

Maxim 100 FS är ett förebyggande kontaktverkande betningsmedel med bred effekt mot svampsjukdomar. Den har effekt mot groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv, svartpricksjuka och sidoeffekter mot vanlig skorv och fusarium. Betningsmedlet förhindrar också spridning av lagringsmitta, som kan förekomma vid hantering av knölarna.

Maxim 100 FS förbättrar skalkvalitén och ökar lagringsdugligheten

EFFEKTIV MOT SJUKDOMAR: Bekämpar groddbränna, filtsjuka, lackskorv och silverskorv - och har också effekt mot vanlig skorv, svartpricksjuka, phomaröta och fusariumröta 
BÄTTRE KVALITE: Maxim har en dokumenterad effekt med bättre skalkvalité och lagringsduglighet samt en jämnare knölstorlek. 
ÖKAR AVKASTNINGEN: Både den totala knölskörden och andelen säljbar potatis ökar efter behandling med Maxim. 
DOSERING: Betning på rullbord 0,25 l/ton eller 0,625 l/ha vid applicering direkt vid sättning - viktigt att Maxim fördelas jämt på knölen. 
HANTERING: Lätt att använda, ingen dammbildning och säker hantering.

Fördelar med Maxim 100 FS

Maxim 100 FS skyddar knölarna mot sjukdomar. Användning av smittade knölar kan medföra ojämn och dålig uppkomst. När du betar potatisen med Maxim 100 FS, skyddar du knölarna under uppkomsten och gynnar en frisk och sund potatisgröda.

Försök visar att Maxim 100 FS med sin bredverkande effekt inte har någon negativ inverkan på potatiskulturen, även om det inte finns några sjukdomar vilket annars är vanligt med andra mer smalverkande medel. Detta beror på den interna konkurrens mellan svamparna. Maxim 100 FS påverkar ej heller lukt och smak på knölarna. 

Maxim vs Obehandlat

Maxim 100 FS skyddar knölarna mot svampsjukdomar. Infekterat utsäde kan orsaka dålig uppkomst. 

Maxim 100 FS produktblad bild

Maxim 100 FS produktblad

10,9% högre skörd med Maxim 100 FS

10,9% högre skörd med Maxim 100 FS

Skörden är bedömd med skördemätare vid upptagning. Betning utförd vid sättning. Sort Avarna

Källa: Demoforsög, Flemming Gaarn Svendsen, Nordjylland 2019

Maxim 100 FS och effekt på rotfiltsvampar (Rhizoctonia solani)

Maxim 100 FS och effekt på rotfiltsvampar

I tre av de fyra försöken fanns det inga angrepp i behandlade led. Angrepp noterades i samtliga av de obehandlade leden. Gradering är gjord när potatisen är ca 10 cm hög. Dosering 0,625 l/ha Maxim 100 FS, utsädesmängd 40-45 hkg per hektar. Betning utförd vid sättning. Sort Belana

Källa: Utdrag från et försök - Syngenta interne försök, BJ-Agro 2019.

Så här använder du Maxim 100 FS bäst - Läs mer här

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling

Skydda ditt potatisfält från ogräs

Ogräsfria potatisfält

Skydda ditt potatisfält från ogräs

Undvik mögel i potatisen

Undvik mögel i potatisen

Skydda mot potatismögel i ett tidigt skede

Guide potatisbladmögel

Guide för potatisbladmögel och strategi

Goda råd och rekommendationer för att bekämpa potatisbladmögel