Potatisbladmögel

Phytophthora infestans

Sjukdomar i potatis

Skadlighetspotential:
Hög
hög skadlighet

Potatisbladmögel är den viktigaste sjukdomen hos potatis och orsakas av en svampliknande organism som angriper både blad, stjälkar och knölar.

Symptom

På bladen börjar bladmögel som oregelbundna mörkgrågröna vattniga fläckar, och utvecklas till gråbruna fläckar, ofta med en ljusare zon mot frisk vävnad. Under fuktiga förhållanden kan en karakteristisk vit, pälslik svampbeläggning (sporbärare) ses på bladets undersida i övergången mellan frisk och angripen vävnad. Bladen vissnar snabbt om sjukdomen får utvecklas fritt under gynnsamma klimatförhållanden.

Symptomen på knölarna ses som oregelbundna brunaktiga fläckar. Om knölen skärs igenom ses en karakteristisk ojämn övergång mellan frisk och angripen vävnad. Att lagra infekterade knölar i fuktiga och varma miljöer kan orsaka stora förluster.

Spridning

Potatisbladmögel kan spridas via infekterade knölar. Ett primärangrepp kommer ofta från övervintrad spillpotatis eller sättpotatis med latent infektion, det vill säga infekterade knölar som inte visar några symptom. Bladmögel kan också spridas av oosporer (vilosporer) i jord.

Svampen övervintrar som mycel i infekterade potatisknölar. Mycelet växer upp i stjälken och bildar sporangier som sprids med vind eller vattenstänk. Om vädret är grått och fuktigt kan sporerna överleva långväga transporter i luft. Om sporangierna hamnar på blöta potatisblad eller stjälkar kan de gro och orsaka en ny infektion. Knölarna är infekterade av vattendroppar som för sporangierna ner i marken under regn eller vid bevattning. Vid höga temperaturer gror sporangierna direkt och infekterar växten, men vid låga temperaturer (12-15 °C) utvecklas zoosporer från sporangierna. Zoosporer kan överföras via vatten eller vara luftburna och infektera nya blad samt jorden runt om knölarna. Angreppen kan bli epidemiska då svampens livscykel bara tar 4-5 dagar när det är fuktigt och varmt.

Utvecklingen av bladmögelsvampen är som kraftigast vid temperaturer mellan 10-20 °C och vid en luftfuktighet nära 100 %. Före groning och infektion måste det finnas fritt vatten på bladen i minst 2 timmar eller över 90 % relativ luftfuktighet i minst 4 timmar.

Bekämpning

Förebyggande åtgärder mot bladmögel:

  • Ta bort smittkällor (Spillpotatis etc)
  • Använd jord utan smitta/god växtföljd
  • Frisk sättpotatis
  • Motståndskraftiga sorter
  • Kupa potatisen
  • Bra ogräsbekämpning av nattskatta
  • Ta bort skörderester
  • Snabb upptorkning av knölarna efter skörd

Det finns effektiva kemiska medel mot potatisbladmögel så som REVUSEVAGIO Plus, RAPORT och BANJO 500 SC. Det är viktigt att inte vara för sen med den första bladmögelbehandlingen och en förebyggande strategi ger det bästa skyddet. Följ bladmögelvarningar i beslutssystem som Skimmelstyrning och VIPS, ta råd från rådgivare och följ väderprognoser.