REVUS

Senast uppdaterad:

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr:
nr 4843
Förpackningsstorlek:
5 l
Aktiv substans:
250 g/l
Mandipropamid
Kemisk grupp:
CAA
Resistensgrupp:
Grupp H5, "FRAC kod 40
Formulering:
Suspensionskoncentrat