REVUS TOP

Senast uppdaterad:

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr:
nr 5110
Förpackningsstorlek:
5 l
Aktiv substans:
250 g/l
Mandipropamid
250 g/l
Difenokonazol
Kemisk grupp:
CAA, Triazole
Resistensgrupp:
Grupp H5,"FRAC kod 40"|"Grupp G1
FRAC kod 3
Formulering:
Suspensionskoncentrat