Rotfiltsvampar

Rhizoctonia solani

Sjukdomar i potatis

Skadlighetspotential:
Medel
medelhög skadlighet

Symptom

Rotfiltsvampen orsakar bruna, torra fläckar med längsgående sprickor i groddarna, stjälkarna, rötterna, utlöparna och ärr på knölarna. Den gör även sklerotier (vilande kroppar) på knölarna som ser ut som svarta skorpor och det är dessa som har gett svampen dess namn.

Rotfiltsvamp visar sig också som en vit beläggning i botten av stjälkarna en bit in på växtsäsongen. Härifrån bildar svampen sporer.

Angrepp av rotfiltsvamp kan också ses som "luftknölar", där växten sätter knölar ovanför marken.

Spridning

Rotfiltsvamp sprids främst med smittad sättpotatis, både som synliga svarta skorpor (sklerotier) och på knölarna, men även som hyfer på knölarna som bara syns under förstoringsglas. Dessutom är jordsmitta vanligt. Rofiltsvamp är den skorvsjukdom som orsakar den största förlusten i avkastning. Den angriper groddarna under lagring. På fältet angriper den plantornas underjordiska delar. Skadorna är ofta stora vid tidig etablering i kall jord, med försenad groning och uppkomst i fält.

Rotfiltsvampen fortsätter att angripa stjälkar, rötter, stoloner och knölar och hämmar transporten av vatten och näringsämnen upp i växten och transporten av socker ner till knölarna. Detta resulterar i minskad avkastning och knölar med ärr och sprickor samt en mer ojämn knölstorleksfördelning plus fler gröna knölar.

I slutet av växtsäsongen bildar rotfiltsvampen sklerotier (vilande kroppar) på knölarna. Rotfiltsvamp kan överleva som vilande kroppar, men den kan även leva på växtrester och trivs då bäst i varma, syrerika förhållanden.

Bekämpning

Viktiga åtgärder mot rotfiltsvamp är användning av frisk sättpotatis och plantering i varm jord. Växtföljd med flera potatisfria år. Betning är också aktuellt.

MAXIM 100 FS (fludioxonil 100 g/l) är ett effektivt betningsmedel mot rotfiltsvamp, silverskorv, svartpricksjuka med mera. MAXIM 100 FS hämmar sporgroningen och utvecklingen av groningshyfer så att svampmyceliumet förhindras att spridas. Maxim 100 FS hämmar alltså smittöverföringen från infekterad sättpotatis till nybildade knölar.

Betning med MAXIM 100 FS kan göras på rullbord eller med utrustning på sättaren. Behandlingen kan utföras på sättpotatis direkt efter upptagning, i samband med sortering eller vid förberedelse innan sättning på våren. När potatisen betas före lagring eller groning i ljus är det viktigt att den torkar snabbt efter behandling.

Amistar in-furrow är en annan teknik som skyddar de nya knölarna mot jordsmitta från rotfiltsvampar där man behandlar jorden i fåran i samband med sättning.