Maxim 100 FS - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Maxim 100 FS

Senast uppdaterad:
14.09.2021

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4826
Förpackningsstorlek: 
1000 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Resistensgrupp: 
Grupp E2
FRAC kod 12
Formulering: 
Suspensionskoncentrat till betning
Verkningssätt: 
Kontakt

Verkar sanerande mot viktiga utsädesburna sjukdomar på potatisutsädet och förbättrar därmed både skördens storlek och kvalitet.

Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Ladda ner Maxim 100 FS produktblad

Sprutteknik

Betning av utsäde

Vattenmängd

750 ml, 30-40 l/t Utsäde

Regnfasthet

-

  • 020-99 60 00