Amistar - Svampmedel | Syngenta

You are here

Amistar

Senast uppdaterad:
05.05.2022

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5465
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
QoI
Resistensgrupp: 
FRAC kod C3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Bredverkande preparat med stark förebyggande och viss kurativ effekt mot ett stort antal svampsjukdomar i ett stort antal kulturer. Stoppar svampens utveckling genom att blockera cellernas andningsprocess. Systemisk och translaminär effekt säkerställer ett gott skydd mot svampsjukdomar även då plantan är i stark tillväxt.

Mot rost i odlingar av vete.
Mot rost och skoldflacksjuka i odlingar av råg och rågvete. Mot rost och bladflacksjuka i odlingar av havre.
Mot svampangrepp i odlingar av korn, grasfrö till utsade och stjalkselleri. Mot Alternaria spp. och
bomullsmogel i odlingar av raps och rybs.
Mot svampangrepp i frilandsodling av färska bönor, ärter, morot, palsternacka, kålrot, persiljerot, rova,
dill, gräslök, kepalök, vitlök och purjolök.
Mot Cercospora beticola och betrost (Uromyces betae) I frilandsodlingar av rödbetor. Mot mjöldagg i
odlingar av jordgubbar.
Mot torrfläcksjuka och lackskorv (Rhizoctonia) i odlingar av potatis.
Mot gråbarrsjuka i växthusodlingar av barrträdsplantor.
Mot gråbarrsjuka och tallskytte i frilandsodlingar och tunnelodlingar av bärrtradsplantor.
När produkten har använts för behandling av höstraps, bönor, ärter barrträdsplantor i tunnel eller på
friland får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxystrobin inte användas
på samma fält de två följande åren.
Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver
inte opfylla definitionen av ett växthus enligt EU-forordning 1107/2009. Tunnelodling ska vara ett täckt
odlingsutrymme som man kan gå in i med som inte är permanent och där delar av täckmaterialet
kan rullas upp. Lokalerne ska vädras omsorgsfullt efter behandling. Återinträde i lokaler där sprutning
utförta får inte ske förrän medlet torkat.
Skyddsavstånd: Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds
”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med
bom”.
Spridningsutrustning: Vid användning i gräsfrö till utsäde: Vid spridning närmare än 100 m från sjör,
vattandrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50% användas.
Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Vid användning i tunnel- och frilandsodlingar av barrträdsplantor:
Vid spridning närmere än 100 m från sjör, vattandrag eller öppna diken ska utrustning som reducerer
avdriften med minst 50% användas.
Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Vid spridning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.
Vid spridning over 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.
Personlig skyddsutrustning
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansigtsskydd
användas. Andra hälsskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Vid
spridning ska skyddshandskar användas.

 

Sprutteknik

Bomspruta, fläktspruta eller ryggspruta

Vattenmängd

Stråsäd, raps, ryps, potatis, åkerböna, ärter, skogsplantskolor: 150-300 l/ha
Gräsfrö: 100-200 l/ha
Jordgubbar och grönsaker: 300 l/ha Purjolök: 150-250 l/ha

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00