Amistar - Svampmedel | Syngenta

You are here

Amistar

Senast uppdaterad:
22.12.2021

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5465
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
QoI
Resistensgrupp: 
FRAC kod C3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Bredverkande preparat med stark förebyggande och viss kurativ effekt mot ett stort antal svampsjukdomar i ett stort antal kulturer. Stoppar svampens utveckling genom att blockera cellernas andningsprocess. Systemisk och translaminär effekt säkerställer ett gott skydd mot svampsjukdomar även då plantan är i stark tillväxt.

Sprutteknik

Bomspruta, fläktspruta eller ryggspruta

Vattenmängd

Stråsäd, raps, ryps, potatis, åkerböna, ärter, skogsplantskolor: 150-300 l/ha
Gräsfrö: 100-200 l/ha
Jordgubbar och grönsaker: 300 l/ha Purjolök: 150-250 l/ha

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00