GEOXE 50 WG

Senast uppdaterad:

Svampmedel

Växtskydd

Förpackningsstorlek:
1 kg
Aktiv substans:
500 g/kg (50% w/w)
Fludioxonil
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Resistensgrupp:
Grupp E2,"FRAC kod 12
Formulering:
Vattendispergerbart granulat