Geoxe 50 WG - Svampmedel | Syngenta

You are here

Geoxe 50 WG logobanner

Geoxe 50 WG

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Svampmedel

Växtskydd

Förpackningsstorlek: 
1 kg
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Resistensgrupp: 
Grupp E2,"FRAC kod 12
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Kontakt

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Sprutteknik

Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutvätska.

Vattenmängd

300-2000 l/ha

  • 020-99 60 00