InSpire - planera din tillväxtreglering

Så här använder du InSpire

Låt inte liggsäd förstöra en god skörd. InSpire är det första digitala verktyget som kan hjälpa dig med hur du ska tillväxtreglera i ditt vetefält!

Använd informationen från ditt vetefält och skriv in din data i programmet. När du har fyllt i, klickar du på ”beräkna” och får en rekommendation för tillväxtreglering i ditt fält.

Dessa rekommendationer är enbart en guide - risk för liggsäd bör alltid bedömas i fält innan användning av tillväxtreglering. Behandla alltid på gröda som är i aktiv tillväxt. Tänk på att det bara är tillåtet att tillväxtreglera max 2 gånger per säsong med minimum 7 dagars intervall. Användning av tillväxtreglerare ska göras då grödan inte är stressad av yttre faktorer såsom torka, frost, näringsbrist eller svampangrepp. Läs alltid etikett och produktinformation före användning.

Här finns förklaring till T0,T1,T2 samt utvecklingsstadier

T0, T1 och T2 står för tre olika stadiespann i grödans utveckling. Se översättning till DC-skalan nedan 

 • T0 = Bestockning, DC21-29

 • T1 = Tidig stråskjutning DC30-32

 • T2 = Sen stråskjutning DC37-39

Stadier

InSpire - hjälp med tillväxtreglering i dina vetefält

Följande data tar verktyget hänsyn till:

 • Vetesort
 • Plats
 • Såtidpunkt
 • Skörd
 • Tillväxtstadie
 • Jordtyp
 • Grödornas status:
 • Stressad gröda? 
 • Översvämning? 
 • Torka? 
 • Brist på näring?
Tillväxtreglering

Konsten att tillväxtreglera

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Undvika liggsäd i år? 

Vi är på besök hos Jonas utanför Töreboda i Västergötland och bedriver spannmålsodling på ca 470 hektar. Syngenta lanserar i år ett helt nytt digitalt verktyg för tillväxtreglering- Inspire- som Jonas provar.

Med InSpire lär du dig som lantbrukare också att bättre förstå din generella liggsädesrisk i ett specifikt fält. Denna förståelse gör det möjligt att optimera användningen av åtgärder för att minska risken för liggsäd!

Se Jonas resultat i videon! 

play_circle
Undvika liggsäd i år? InSpire är ett nytt verktyg för planering av tillväxtreglering!

GAI eller Green Area Index

GAI eller Green Area Index, är ett sätt att mäta beståndets täthet. GAI definieras som total area bladyta per kvadratmeter markyta. 1,5 kvadratmeter bladyta per kvadratmeter markyta ger således ett GAI på 1,5. I bestockning kan ett tunt bestånd ha GAI 0,3-0,4 medan ett tjockt bestånd kan ha GAI över 2,0.

GAI 0,5. Ett tunt bestånd

GAI 0,5. Ett tunt bestånd 

GAI 0,9. Ett medeltätt bestånd

GAI 0,9. Ett medeltätt bestånd

GAI 1,4. Ett tätt bestånd

GAI 1,4. Ett tätt bestånd

GAI 2,0. Ett mycket tätt bestånd

GAI 2,0. Ett mycket tätt bestånd

Bilderna är från "Wheat Growth Guide" af AHDB Cereals & Oilseeds, 2018

Tillväxtreglering

Konsten att tillväxtreglera

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Moddevo logo
Tillväxtregleringsmedel
250 g/l (24,2% w/w)
Trinexapak (etylester)
Dispergerbart koncentrat
Läs mer
Sonis logo
Tillväxtregleringsmedel

SONIS

Nyhet
250 g/l (25,5% w/w)
Trinexapak (etylester)
Emulgerbart koncentrat
Läs mer
chevron_left
chevron_right