Rajgräs

Lolium perenne L

Gräsogräs i spannmål

Igenkänning

Rajgräs känns igen på de avlånga, ofta mörkgröna bladen med räfflad bladyta. Axet är avlångt med två rader småax på vardera sidan av axspindeln.

Livscykel

Rajgräs är ett vinterannuellt eller perenna gräs som kan bilda tuvor. Både frögrodda plantor och fleråriga tuvor är av betydelse. Fröbanken är dock relativt kortlivad.

Bekämpning

Noggrann plöjning, alternativt behandling med glyfosat är effektiva åtgärder mot fleråriga tuvor. Frögrodda plantor kan hanteras med selektiva herbicider i både höst- och vårsådda grödor på våren. I höstsådda grödor bör en behandling med jordverkande herbicid göras direkt efter sådd på hösten för bästa effekt.