Axial 50 EC - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Axial 50EC logo

Axial 50 EC

Senast uppdaterad:
05.10.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5669
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrazoliner
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Axial 50 är en systemiskt verkande herbicid för bekämpning av flyghavre och andra gräsogräs i vårkorn, höstkorn, höstvete, vårvete, råg och rågvete.

Axial 50 innehåller den aktiva substansen pinoxaden som hör till gruppen phenylpyrazoliner.

Plantans upptag av pinoxaden sker till större delen genom dess gröna delar och transporteras därefter aktivt till plantans tillväxtpunkt. Behandlade ogräsplantor slutar växa strax efter behandling, och bladen ändrar färg till röd-rosa. Efter ca 20 dagar börjar strå och bladbaser att ruttna och lossnar lätt från bladslidan. Pinoxaden påverkar enzymet Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) som i sin tur förhindrar syntesen av fettsyror, en vital process vid syntesen av cellmembran. Pinoxaden klassas till HRAC grupp A.

Axial 50 EC är ett kraftfullt ogräsmedel för vårbehandling (stadie 22-39) vårkorn, höstkorn, höstvete, vårvete, råg och rågvete. Axial 50 EC ger kraftfull flyghavrekontroll och motverkar att flyghavreplantor växer om och skjuter nya skott som efter bekämpning.

Produktens systemiska verkan ger fullständig nedvissning av hela plantan. Förutom flyghavre kontrolleras även flertalet andra viktiga gräsogräs. Axial 50 EC innehåller den aktiva substansen Pinoxaden.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)