Vi har haft några riktiga kioskvältare

Nyhet - Utsäde
Laureate i Sverige

Färgen och sötman tar avstamp här men även mycket av doften och smaken. Om öl hade en själ så kunde man mycket väl säga att det är malten.

Quench, Propino och nu senast Laureate är några av Europas populäraste maltkornssorter. Och fler är på gång!

Skummande, kanske gyllene, svalkande för strupen och älskad av många, så kan man beskriva en öl i sin färdiga form. Men vägen dit börjar ju som bekant med malt och då oftast med maltkorn särskilt framtagna för att möta mälteriernas hårda krav.

Under de senaste 30 åren har Syngenta levererat en rad maltkornssorter som blivit några av Europas populäraste sorter bland odlare och mälterier.

– Vi har haft några riktiga kioskvältare. Propino som kom för drygt tio år sedan var en gigant och före det fanns sorter som NFC Tipple och Quench. Senast ut av våra maltkornssorter är Laureate som fått riktigt fina omdömen på marknaden,

säger Mats Olsson Sörensson, vår utsädesansvarig

Hela kedjan nöjd

Förklaringen till dessa maltkornsframgångar ligger i att såväl odlare som mälterier blivit mycket nöjda med det som är viktigast för just dem. I slutet på värdekedjan har därefter även bryggerierna haft stora framgångar med dessa sorter.

Det är en mycket målinriktad växtförädling där vi hela tiden har för ögonen att utveckla kornet. Lantbrukaren ska ha en behaglig resa under odlingssäsongen. Kornet ska vara friskt, starkt och ge en hög skörd som genererar en god peng i plånboken till odlaren. Det är en av växtföräldrarens uppgifter 

säger Mats Olsson Sörensson.

Under utvecklingen av nya sorter har växtförädlarna hos Syngenta också en tät dialog med mälterierna. Syftet är att säkerställa att slutresultatet möter mälteriernas krav och därmed ger odlaren goda avsättningsmöjligheter.

Det kan exempelvis handla om enzymaktivitet och extraktutbyte hos mälteriet och om att ölen inte får bli grumlig hos bryggaren. Vi har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med de stora mälterierna och det är också en av förklaringarna till att våra maltkornssorter har blivit populära,

säger Mats Olsson Sörensson.

Sorter med efterfrågade egenskaper

Innan Syngentas maltkornssorter når marknaden har de genomgått grundliga tester beträffande agronomiska kvaliteter som sjukdomsresistens, lämplighet för ekologisk odling, stråstyrka och avkastning m.fl. Testerna genomförs under flera år och i flera olika klimatförhållanden runt om i Europa, däribland flera platser i Sverige. Detta görs för att ge odlaren en högre skördepotential. För att maltkornssorten ska bli framgångsrik måste den även uppfylla mälteriernas särskilda kriterier.

– Mälterierna vill till exempel ha kärnor med en hög grad av enhetlighet och korn med en proteinhalt inom vissa gränser. Dessutom måste det ha en viss minimigrobarhet. Når sorten inte upp till dessa kriterier så finns det inga avsättningsmöjligheter. Därför är en viktig del av utvecklingsarbetet att se till att sortegenskaperna verkligen möter kriterierna. Det arbetet har vi varit väldigt framgångsrika med genom åren,

säger Mats Olsson Sörensson.