Ett tufft år för spannmålsodlarna

Nyhet - Växtskydd
Vårkorn - Laureate

Efter ett fantastiskt 2022 var det väl bara att fortsätta på den inslagna vägen? Riktigt så blev det inte, 2023 var ett spannmålsår där flera faktorer hade en negativ inverkan.

2022 var en av de bästa skördesäsongerna på flera år med höga spannmålspriser, bra kvalitet på skörden och därmed ett gott ekonomiskt resultat. En bra etablering av höstgrödor, som vete och raps, gjorde också läget inför årets säsong till en början såg ljust ut. I södra Sverige led rapsen dock av vinterpåverkan och under försommaren kom nästa smäll.

Då kom torkan och den höll i sig till efter midsommar, vilket skapade en oro för ett nytt 2018. Många drog också i handbromsen när det gällde kemtekniska behandlingar och drog ner på doserna, vilket med facit i hand i flera fall också var korrekt, 

säger Carl-Henrik Ljung, Market Manager, Syngenta Sverige. På många ställen har man dock kunnat se stora skillnader mellan det som svampbehandlats och inte på grund av stor förekomst av sotdaggsvampar vilket lett till försämrad halmkvalitet.

Svåra förutsättningar

Lika torrt som det hade varit i maj och juni, lika blött blev det sedan i juli.

Det började regna och man kan väl säga att det sedan var skitväder hela vägen fram till skörd. 

Dessa förhållanden bäddade för dåliga skördar, hur dåliga beroende på var i landet man befann sig. I Mellansverige blev till exempel kornskörden mycket lägre än vanligt.

Men överlag var det svårt att hålla en bra skördekvalitet och mycket blev nerklassat, vilket självklart innebar en ekonomisk påverkan. Samtidigt har vi haft väldigt höga priser på insatsmedel i kombination med fallande spannmålspriser. Så ja, det har varit ett tufft år för spannmålsodlarna. 

Spännande år

Svenska spannmålsodlare är kanske lite tilltufsade inför säsongen 2024, men vad finns det då att hoppas på? Det allmänna världsläget tas ibland upp som en oroande faktor, men Carl-Henrik Ljungs förhoppning är att något positivt kan komma ut av det.

Jag känner att det finns ett större politiskt fokus att prioritera svenskt lantbruk. Man har trott att det till exempel ska öka spannmålspriserna och vi får se om det blir så.

Laddar om inför 2024

2023 var ett utmanande år även för Syngentas del men vårt arbete att leverera innovativa produkter och kunskap för ett mer effektivt, lönsamt och hållbart lantbruk fortsätter. Nu ser vi fram emot att få presentera alla de framsteg vi gjort inom framförallt gräsogräsmedel, näringstillförsel ochKl tillväxtreglerare för er under 2024.

Vi satsar mycket på kvävefixerande bakterier och biologiska produkter. Just nu är vi i tidig utveckling av dessa produkter och det ska bli roligt att få vara med och introducera den här banbrytande teknologin för våra kunder.