Se upp för ogräs, låt inte en hög skörd gå förlorad!

Nyhet - Växtskydd
För att få bäst effekt ska BOXER finnas på plats redan då ogräsen börjar gro. Vänta inte med att behandla –utan kör så fort ni börjar se raderna.

Att hitta rätt ogrässtrategi är avgörande för att skydda både sina grödor och maximera avkastningspotentialen. Det är också viktigt för att undvika herbicidresistens, som i slutändan kan leda till att medlen blir overksamma och ogräsen kan spridas fritt.

På kort sikt riskerar du då en lägre skörd och ett besvärligare skördearbete på grund av att ogräsbekämpningen inte fungerar. På lång sikt påverkar herbicidresistenta ogräs markens produktionsförmåga, vilket begränsar valmöjligheterna när det till exempel gäller jordbearbetning och växtföljd.

I kampen mot problematiska gräsogräs erbjuder Syngenta en bred portfölj av effektiva herbicider:

Tre starka produkter som alla innehåller den aktiva substansen Pinoxaden, som är kraftfull mot gräsogräs.

AVOXA kombinerar två aktiva substanser med olika verkningssätt och är det allra bästa valet för dig som vill undvika problem med herbicidresistens

Ogräs med Erik - en video-serie om våra vanligaste ogräs i lantbruket

I serien Ogräs med Erik delar Erik med sig av kunskap och tips på vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!