Purelo - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Purelo

Senast uppdaterad:
07.03.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5567
Förpackningsstorlek: 
20 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Thiocarbamater (resistensgrupp N)
Pyridinecarboxamider (resistensgrupp F1)
Formulering: 
Emulsionskoncentrat
Verkningssätt: 
Blad och jordverkan

Diflufenikan är både blad och jordverkande. Vid en behandling med Diflufenikan blockeras klorofyllproduktionen och fotosyntesen minskar. Efter behandlingen syns en karakteristisk avfärgning av ogräsens blad som leder till att ogräsen vissnar och dör inom några veckor. Diflufenikan tillhör gruppen den kemiska gruppen Pyridinecarboxamider (resistensgrupp F1).

Prosulfokarb har både blad och jordverkan och kan tas upp genom både rötter och skott. Det största upptaget sker via ogräsens mesocotyl, som är en del av grodden som sitter mellan det första bladet och fröet. Prosulfokarb tillhör den kemiska gruppen thiocarbamater (resistensgrupp N), som bekämpar ogräsen genom inhibering av lipidsyntesen. Prosulfokarb tillhör inte gruppen ACCase-hämmare och har ingen korsresistens till medel ur gruppen ACCase-hämmare.

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstspeltvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Endast för höstbehandling.

Vid spridning i höstvete, höstspeltvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete:

• Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har 
ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
• Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
• Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
• Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
• Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

  • Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)