Åkerven

Apera spica-venti

Gräsogräs i spannmål

Igenkänning

Kännetecken är det rullade bladet samt ett upprättstående växtsätt redan från groddplanta. Åkerven trivs framförallt på lätta mineraljordar, och kan helt ta överhanden över grödan om den inte kontrolleras effektivt. Ofta kommer vipporna uppväxande som en skog genom grödan strax efter axgång.

Livscykel

Åkerven är ett vinterannuellt gräs, som helst gror på hösten, övervintrar och blommar i juni-juli. Det betyder att den i mångt och mycket följer höstvetets utveckling tidsmässigt. Efter drösning i början av augusti går en del frön in i groningsvila och väntar i fröbanken där de kan överleva upp till 10 år i väntan på rätt tillfälle att gro.

Bekämpning

Kemiskt är den relativt lättbekämpad, och doser i den lägre delen av dosspannet för relevanta produkter räcker ofta långt. Fröna är små och gror ytligt, och jordverkande herbicider på hösten har därför ofta bra effekt. Man bör dock vara uppmärksam på att enstaka plantor kan gro sent på hösten, alternativt i skydd av en jordkoka, och därmed undkomma höstbehandlingen. Därför bör fokus ligga på en delad behandling både höst och vår. Senarelagd såtidpunkt, mer vårsäd i växtföljden samt mer konkurrenskraftiga grödor är andra åtgärder mot åkerven.