Axial One - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Axial One logobanner

Axial One

Senast uppdaterad:
24.11.2021

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5696
Förpackningsstorlek: 
5 l.
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrazoliner
ALS Inhibitor
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Axial One innehåller de två aktiva substanserna pinoxaden och florasulam.

Pinoxaden är en bladverkande herbicid för behandling av gräsogräs i höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn och vårvete. Pinoxaden tillhör kemiklassen av phenylpyrazoline. Pinoxaden verkar genom inhibering av enzymet Acetyl Co-A Carboxylase (ACCase). Pinoxaden inhiberar både det kloroplastiska och det cytosoliska enzymet ACCase i gräs. Det är unikt bland ACCase inhibitorerna och fortsatt arbete pågår för att undersöka inverkan av resistens.

Florasulam är en mycket effektiv bladverkande herbicid mot örtogräs i spannmål. Florasulam hämmar enzymet acetolaktatsyntas (ALS).

För bekämpning av gräs- och örtogräs i vete, korn, råg och rågvete.

Behandling får utföras som tidigast i BBCH 22 (två sidoskott) och ej senare än BBCH 32 (2 noder finns). Endast vårbehandling.

Behandla inte grödor med insådd av gräs. Max 1 behandling/säsong.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)