TÄVLING - Din gård får Sverige att snurra - nu kan du vinna!

Nyhet - Växtskydd
Böndernas blomstrande ideer

Har du en eller flera idéer hur du arbetar med biologisk mångfald på din gård? Till exempel blommande fältkanter, bevarar gamla träd, låter halmbalar gro, eller kanske något helt annat? Nu kan din idé och initiativ vinna! Anmäl dig till tävlingen Böndernas Blomstrande Idéer och ha chansen att vinna en unik sensor till ditt fält!

Varje dag. Året runt arbetar ni på olika sätt med att bevara den biologiska mångfalden. Men medierna idag ger inte alltid en rättvis bild av hur ni som lantbrukare värnar om naturen ni förvaltar och lever med.

Det vill vi ändra på! Vi vill lyfta allt det viktiga arbetet ni gör för biologisk mångfald och naturen varje dag. Tillsammans med Jordbruksaktuellt arrangerar Syngenta nu en tävling där du som lantbrukare kan skicka in vad du gör på din gård för att gynna biologisk mångfald

Det kan tillexempel vara:

  • Använda skyddsavstånd vid gödsling och sprutning
  • Bevara och ta hand om befintliga biotoper
  • Bevara värdefulla träd
  • Etablera kantzoner med blommande växtlighet på fälten
  • Placera ut halmbalar på strategiska ställen till nytta för t.ex. humlor
  • ....eller något helt annat!

Alla kan delta, oavsett inriktning eller storlek på gården.

Du har chans att vinna en unik insektsensor till din gård! Insektssensorn är utvecklad av det danska företaget FaunaPhotonics. Denna unika sensor mäter aktiviteten av insekter i ditt fält och du kan via en app i telefonen till exempel få information om vilka insekter du har (till exempel bin, humlor och nyckelpigor) och när de är som mest aktiva på dygnet.
 

Priser kommer även delas ut till andrapristagaren och tredjepristagaren.

Har du den bästa idéen? Såklart!