Konsten att tillväxtreglera

Nyhet - Växtskydd
Tillväxtreglering med Moddus ger stråstyrka

Konsten att tillväxtreglera - en guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt 

Under en växtsäsong utsätts grödan för många påfrestningar. Hårt väder kan till exempel bidra till liggsäd, att strået knäcks och axbrytning. Ju bättre rustad grödan är – större är chansen att få ett bra slutresultat, en bra skörd och odlingssäkerhet.

Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas. Det är behandlingstidpunkten som avgör vilken del av grödan som du får effekt på. Behandling vid rätt tidpunkt med hjälp av tillväxtreglering bidrar till att fältet är bättre rustad mot liggsäd och de andra utmaningar grödan stöter på under en säsong. 

Vi hjälper dig!