Nytt betningsmedel ger svenska växtodlare möjlighet till bättre etablering

Nyhet - Växtskydd
Vibrance Gold

Vid sådd är det frisk utsäde som lägger grunden för det som ska bli en hög skörd. Efter flera år utan nya betningsmedel för spannmål finns nu en ny portfölj med flera betningsmedel som kan hjälpa svenska växtodlare att få en säkrare etablering av sina grödor.

Efter många år utan nya betningsmedel på den svenska marknaden har Syngenta under år 2018 och 2019 registrerat flera nya betningsmedel i Sverige. De nya produkterna går under familjenamnet Vibrance. De nya betningsprodukterna tillför kontroll av flera utsädesburna sjukdomar som tidigare varit svåra att kontrollera, och ger dessutom ett bredare skydd mot jordburna sjukdomar.