Trestegsguiden som kan optimera din skörd

Nyhet - Växtskydd
Moddus Start - guide till tillväxtreglering

Om du tänker efter: När hade du liggsäd senast? Vet du varför? Det är förmodligen svårt att se något mönster, och därför är det nästan omöjligt att förutspå när det händer nästa gång.

– Tittar vi på årets säsong har vi kraftiga bestånd med möjligheter att ta höga skördar. Därför bör man ha en tydlig tillväxtregleringsstrategi för att få en högre odlingssäkerhet,

säger Carl-Henrik Ljung på Syngenta.

Inför säsongen har Syngenta tagit fram en guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt under säsongen. Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas.

Strategi för höga skördar

Under en växtsäsong utsätts grödan för många påfrestningar. Hårt väder kan till exempel bidra till liggsäd, att strået knäcks och axbrytning. Resultatet kan bli att en fin skörd går förlorad och bli en kostsam historia. Men, ju bättre rustad grödan är – desto större är chansen att få ett bra slutresultat, en bra skörd och odlingssäkerhet. Det är något du kan tänka på redan nu när du ligger i startblocken för att sätta igång med vårsådden.

– Tittar vi på årets säsong har vi kraftiga bestånd med möjligheter att ta höga skördar. Vi har dessutom ganska bra prisnivåer, så det finns mycket pengar ute i fälten. Därför bör man ha en tydlig tillväxtregleringsstrategi för att få en högre odlingssäkerhet,

säger Carl-Henrik Ljung på Syngenta.

Rätt behandlingspunkt är nyckeln för att lyckas

Receptet för att lyckas med tillväxtregleringen handlar om att hitta rätt behandlingstidpunkt. Rätt tidpunkt är viktig vid alla växtskyddsinsatser, så också vid tillväxtreglering 

– Tillväxtregleringen påverkar tillväxten i plantan beroende på vilket stadie plantan befinner sig. Man får olika effekter beroende på när man behandlar,

säger Carl-Henrik Ljung och fortsätter:

– Behandlar man till exempel vid bestockningen gynnas utvecklingen av såväl rotsystem som sidoskott och ax. Det minskar därmed risken för rotliggsäd. Ökar bestockningen ökar skördepotentialen.

Bild av Rotliggsäd- rötternas förankring i marken brister så att strået välter. Det bidrar till stora förluster då plantans vatten- och näringsupptag rubbas, vilket resulterar i skördeförluster.

Rotliggsäd- rötternas förankring i marken brister så att strået välter. Det bidrar till stora förluster då plantans vatten- och näringsupptag rubbas, vilket resulterar i skördeförluster.

En enkel guide som optimerar din skörd

En av de stora utmaningarna är att tillväxtreglering påverkar den tillväxt som kommer att ske, inte den som varit. Allt arbete måste alltså ske i förebyggande syfte där tidpunkten för behandlingen är helt avgörande. Syngenta har inför säsongen tagit fram en guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt. Via guiden kan du enkelt följa varje steg från planering och vidare genom de olika tillväxtfaserna.

– Här får man en överblick över de olika tidpunkterna och vilka effekter man vill få ut av dem. Guiden är en riktigt bra start till att komma igång med tillväxtreglering,

säger Carl-Henrik Ljung.

Marknadens bredaste registrering

Syngentas Moddus Start är en tillväxtregleringsprodukt som bland annat har marknadens bredaste registrering. Moddus Start kan användas i alla spannmålsgrödor och frögräs, vid alla stadier av tillväxtregleringen. Det räcker helt enkelt att köpa en produkt för att täcka in hela gårdens behov!