Vibrance – ett heltäckande betningsmedel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Vibrance – ett heltäckande betningsmedel

Nyhet - Växtskydd
03.02.2020

Med Vibranceprodukterna får du som lantbrukare ett betningsmedel som skyddar plantan mot de viktigaste svampsjukdomarna i höst- och vårsäd.

I spelaren berättar Johan Klostergård hur de jobbar med betning på Fimmerstad Egendom.

Genom betning hjälper du utsädet att hålla sig friskt och nå sin fulla potential. Johan Klostergård, Fimmerstad Egendom, bedriver växtodling på cirka 1 200 hektar. Femtio procent är höstvete.

Vi betar allt höstvete eftersom det ger ett skydd mot snömögel, stinksot och dvärgstinksot. Det är en katastrof om man får in dvärgstinksot i odlingarna,

menar Johan Klostergård.

Johan är tydlig med vad han förväntar sig av ett betningsmedel.

Det ska vara en bred produkt som klarar av de flesta sjukdomarna. Sedan måste man själv också göra en ordentlig analys av vilket betingsbehov som finns.

Fakta Vibrance

  • Alla Vibranceprodukter innehåller den helt nya aktiva substansen Sedaxan, som skyddar plantan från frö- och markburna svampsjukdomar i dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Vibrance Star och Vibrance Gold innehåller tre aktiva substanser som säkerställer bred, hög och tillförlitlig effekt på de viktigaste utsädes- och fröburna sjukdomarna i höst- och vårsäd, inklusive stinksot och flygsot.
  • Vibrance Star var den effektivaste produkten mot flygsot i korn i svenska officiella försök 2019 med 100 % effekt.
  • Försök i Sverige och Europa visar att betning med Vibrance Star eller Vibrance Gold i genomsnitt ger en skördeökning på 144 kg/ha jämfört med äldre betningsmedel.