Konsten att tillväxtreglera | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Konsten att tillväxtreglera

Växtskydd
11.02.2018

Konsten att tillväxtreglera - en guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt 

Under en växtsäsong utsätts grödan för många påfrestningar. Hårt väder, som regn och blåst, kan bidra till att strået knäcks eller att roten ger vika. Resultatet kan bli att en fin skörd går förlorad och bli en dyr historia.
Men, ju bättre rustad grödan är för att stå emot påfrestningar – större är chansen att få ett bra slutresultat och en bra skörd! 

Att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt hjälper dig att stärka din gröda. Det är behandlingstidpunkten som avgör vilken del av grödan som du får effekt på. Behandling vid rätt tidpunkt med hjälp av tillväxtreglering bidrar till att fältet är bättre rustad mot liggsäd och de andra utmaningar grödan stöter på under en säsong. Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas.

Vi hjälper dig! Klicka här och ladda ner vår guide och lär dig konsten att tillväxtreglera