Rödsotvirus – Frågor och svar | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Rödsotvirus – Frågor och svar

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Allvarliga skador i tidigt sådda grödor på grund av lusangrepp.

Ingen koppling till specifika sorter. 

Tidig behandling på hösten har visat god effekt.

Nedan, under videon, besvaras följande frågor:

 1. Vad är status för de höstsådda grödorna?
 2. Vad är rödsotvirus?
 3. Hur påverkas grödan av rödsotvirus?
 4. Har rödsotvirus någon koppling till tidig sådd eller specifika sorter?
 5. Hur kan rödsotvirus undvikas?

1. Vad är status för de höstsådda grödorna?


Efter den ovanligt långa och varma hösten och en mild vinter ser mycket av de höstsådda grödorna fina ut. Men tyvärr finns också exempel på fält som varit i så dåligt skick att de fått köras upp och såtts om. Det ät främst rågvete och höstkorn som drabbats, men skador förekommer även i höstvete. 

Hösten 2014 var mild i hela Syd- och Mellansverige. Medeltemperaturen utanför Lund under september - december var 0,6°C högre jämfört med samma period under år 2013, och hela 2,2°C  högre jämfört med samma period år 2012. 

Milda temperaturer gör det gynnsamt för aktivitet och uppförökning av bladlöss som sprider rödsotvirus. Samma utveckling såg vi under hösten 2006, vilket också ledde till kraftiga angrepp av rödsotvirus våren 2007. 

 

2. Vad är rödsotvirus?


Rödsotvirus sprids med bladlöss som lever i spillplantor och ogräs. Lössen smittar plantan när de flyttar sig för att äta. Den varma hösten gjorde att det var en kraftig inflygning av bladlöss ända fram till början av november.

 

3. Hur påverkas grödan av rödsotvirus?


Symtomen för rödsotvirus kan variera mellan olika grödor. I vete, råg och havre får bladen röda spetsar. I höst- och vårkorn ger rödsotviruset gulfärgning av bladen, vilket gör att det också kallas för gulsot i korn.

Ett spannmålsfält  med rödsotvirus får en kraftigt förminskad avkastning och försämrad kärnkvalitet. I höstkorn kan det handla om 70-100% i skördeminskning. Vid tidigt angrepp kan det förekomma att grödan inte sätter ax överhuvud taget. I vete varierar skadorna, men oftast handlar det om 30-70% i skördeminskning.

Ett fält med kraftiga angrepp av rödsotvirus. Det har behandlats mot bladlöss i höstas. Mellan linjerna finns en sprutmista. Man ser hur bladlössen spridit sig ut från sprutmistan och infekterat plantor runt omkring. Infektionen har gett ett typiskt leopardmönster i fältet, vilket tyvärr varit en allt för vanlig syn i år.

 

 

 

 

4. Har rödsotvirus någon koppling till tidig sådd eller specifika sorter?


Tidig etablering används för att utnyttja grödans avkastningspotential fullt ut. Det gäller all höstspannmål, såväl höstvete, råg och rågvete som höstkorn. Men tidig sådd kräver också att man är särskilt uppmärksam på förekomst av bladlöss. Olyckligtvis fanns det under hösten inte ett tillräckligt stort fokus på bladlöss, vilket har lett till stora angrepp i år.

När det är ett "bladlusår" syns de största angreppen i fält som etablerats tidigt och snabbt. Därför ska man vara särskilt uppmärksam på bladlus i tidigt sådda grödor. 

 

5. Hur kan rödsotvirus undvikas?


 • Ta bort den "gröna bro" där bladlössen håller till. Bekämpa ogräs och spillsäd.
 • Behandla direkt när du hittar bladlus för att undvika att de hinner sprida viruset.
 • Vänta inte till det är dags för ogräsbehandling när du ska behandla mot löss – då kan det vara för sent.
 • Vid val av sprutteknik se till att få en jämn spridning som träffar lössen, Karate 2,5 WG är ett kontaktmedel.
 • Använd inte nedsatta doseringar, tänk på resistensutvecklingen.
 • Använd mycket vatten, 150-200 liter/hektar.
 • Följ upp med fler behandlingar om bladlöss hittas igen. Bladlöss kan flyga till andra fält.
 • Bladlusen är aktiv tills de första frostdagarna kommer.
   

Läs om hur HIR-rådgivare Ida Lindell beskriver problemet i artikel från P4 Kristianstad.

Hyvido fält utan angreppEtt fält med Hyvido som såddes i september och som klarat hösten och våren och är i full tillväxt.

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor! 

Oskar Björling
Sales and Field Technician Sweden
Mobil 0734 32 71 45
E-post: [email protected]