Laureate vårkorn tas ur Sverigeförsökens sortprovning 2023

Pressmeddelanden
Vårkorn - Laureate

Ett väldigt litet, men mycket viktigt, utsädesparti som använts i årets sortförsök i vårkorn har visat sig ha dålig vitalitet och nedsatt grobarhet. Utsädespartiet ifråga har dock inte gemensamt ursprung med de Laureate-partier som använts av svenska lantbrukare. 

Syngenta har känt sig tvungen att dra tillbaka Laureate, Sveriges näst mest odlade vårkornssort, från årets nationella sortförsök och från den ekologiska sortprovningen. Detta på grund av dålig vitalitet i det utsädesparti som har använts. En svag vitalitet i kärnorna är negativt för etablering och tidig tillväxt.

- Eftersom detta sannolikt skulle komma att resultera i en helt felaktig bild av Laureate’s avkastningsförmåga, har vi kommit överens med våra distributörer om att dra tillbaka sorten från årets nationella sortförsök, säger produktchefen på Syngenta Seed Nordic, Torben Sørensen.
De lantbrukare som i år valt att så Laureate kommer inte att uppleva någon nedsatt vitalitet i sitt utsäde. Den beskrivna problematiken är bara hänförbar till utsädespartiet på ca. 50 kg som har använts i årets sortförsök. I sortförsök där skillnader på enstaka procentenheter skall påvisas, måste naturligtvis utsädet ha full vitalitet för att jämförelser skall bli meningsfulla.

- Lyckligtvis har Laureate varit med i Sverigeförsöken sedan 2015 och uppnått ett stabilt och högt 5-års medeltal i skörd på relativtal 101 i förhållande till sortblandningen, säger Torben Sørensen:
 
- Följaktligen finns det ingen anledning att tvivla på sortens förmåga till fortsatt höga stabila skördar, kombinerat med starka odlingsegenskaper och god sundhet. 
 
Laureate är en pålitlig maltkornsort och är allmänt efterfrågad på den europeiska maltmarknaden.
 
- Vi beklagar den nedsatta vitaliteten i årets försöksutsäde av Laureate och vi har tittat igenom våra interna processer i samband med leverans av utsäde till de officiella försöken för att undvika att liknande händer igen, säger Torben Sørensen.
 

 

För ytterligare information om Laureate:

Torben Sørensen, produktchef Syngenta Seed Nordics

Tele: +45 20156604

E-post: torben.sorensen@syngenta.com