Kvävefixerande biostimulant från Syngenta nu godkänd för ekologisk produktion

Pressmeddelanden
Vetefält

De biostimulerande produkterna Vixeran och NutribioN som blev godkända till konventionellt lantbruk förra året har nu också godkänt till ekologisk produktion, och kommer kunna användas redan denna säsong.  Med hjälp av de bakterier som finns i produkterna Vixeran/NutribioN från Syngenta kan grödan tillgodose sig kväve som absorberats från luften.

Inom det ekologiska lantbruket är tillgången på kväve en begränsande faktor och det finns ofta ett behov av extra kväve i odlingen. Tidigt på säsongen kan det vara problem att komma ut med naturgödsel eftersom det innebär risker för skador i fältet och dessutom kan låga temperaturer kan vara ogynnsamt för kväveupptaget.

Kvävefixerande bakterier är i sig inget nytt, men de förknippas idag främst med kvävefixerande grödor såsom baljväxter där bakterierna binder kväve från luften och gör det tillgängligt för växten. Även i vissa mellangrödor arbetar kvävefixerande bakterier, vilket gör att man kan förhöja förfruktsvärdet och förbättra jordkvaliteten när man har plöjt ner mellangrödan.

Med Vixeran/NutribioN från Syngenta kan kvävefixerande bakterier kan appliceras direkt på till exempel höstvete och göra kväve tillgängligt för växtens blad och rötter när den växer. Jesper Yngvesson som är tekniskt ansvarig för dessa produkter på Syngenta i Norden är exalterad över den nya tekniken.

- Den bakteriestam som Vixeran/NutribioN baseras på heter Azotobacter salinestris (CECT 9690). Det är en unik bakteriestam som blivit testad i väldigt många försök, både i Europa och lokalt i Norden, med väl dokumenterade, robusta effekter, berättar Jesper Yngvesson.

I 32 europeiska försök där även Danmark och Sverige ingår har man kunnat visa att Vixeran/NutribioN kan binda motsvarande 30 kg ammoniumkväve från luften och göra det tillgängligt för växten. I fyra nordiska försök i höstvete har man också kunnat visa på ökad skörd trots att mängden kväve reducerats i försöken. Även i gräs och klöverblandningar har skörden ökat med så mycket som 18 % i genomsnitt när produkten använts i kombination med lantbrukarens normala gödslingsstrategi. 

- Bakterien tar upp kväve från luften och ger växten en kontinuerlig tillförsel av kväve under hela växtodlingssäsongen. Bakterierna koloniserar sig på både på blad och rötter, berättar Jesper Yngvesson.

Även om tekniken är helt ny så har Vixeran/NutribioN stora fördelar eftersom den är mycket enkel att använda. Det är ett vattenlösligt pulver som i relativt liten dos kan tillföras i samband med andra åtgärder i fältet.

- Det som man ska tänka på är att behandla med Vixeran när grödan är grön och har börjat växa ordentligt, säger Jesper Yngvesson.

Vixeran/NutribioN är godkänd i samtliga grödor men fokus ligger på höstvete och vall och första hand och framöver även höstraps, majs och potatis. Doseringen är 50 gram per hektar, 1 gång per säsong, produkten används i vanlig markspruta och skall blandas med 150–200 liter vatten. För att bakterierna ska trivas behöver PH-värdet i vattnet vara över 5.

  

Om biologiska medel
Biologiska medel är ofta indelade i två kategorier: biostimulanter och biologiska bekämpningsmedel. Biologiska bekämpningsmedel används för att skydda växten från angrepp av skadedjur, medan biostimulanter stärker växtens befintliga försvarsmekanismer. Biostimulanter är baserade på naturligt förekommande material och kan vidarebearbetas via biologiska processer. Effekterna kan vara mångfaldiga och beror på medlets ursprung, innehåll och sammansättning.

Du kan också läsa mer om Vixeran här och NutribioN här