Apron XL - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Apron XL

Senast uppdaterad:
21.01.2021

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4362
Förpackningsstorlek: 
1 l, 20 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylamide
Resistensgrupp: 
Grupp A1
FRAC kod 4
Formulering: 
Emulsion för betning av utsäde
Verkningssätt: 
Systemisk

En vattenbaserad formulering för behandling av frö- och markburen smitta av Phytium och andra algsvampar. Fullt systemisk verkan skyddar hela plantan mot angrepp. Även visst skydd mot luftburen smitta av bladmögel erhålls. Betningen förbättrar uppkomsten av smittat utsädesvara

Mot svampangrepp i odlingar av köksväxter, ärtor, spenat och sockerbetor genom betning av utsäde

Sprutteknik

Betning av utsäde

Vattenmängd

spädes med vatten i förhållande minst 1:1

Regnfasthet

-

  • 020-99 60 00