Celest Extra Formula M - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Celest Extra Formula M

Senast uppdaterad:
22.03.2022

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 5027
Förpackningsstorlek: 
50 l
200 l
640 l
1000 l för industri
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Triazole
Resistensgrupp: 
Grupp E2,"FRAC kod 12"|" Grupp G1
FRAC kod 3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat för betning av utsäde
Verkningssätt: 
Kontakt

Bredverkande effekt mot utsädesburna sjukdomar i alla stråsädesslag såsom dvärgstinksot, fusarium, snömögel och utsädesburna bladfläcksjukdomar. Ett sunt och friskt utsäde som ger bra uppkomst är grunden för en bra skörd. Skyddar även mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av utsäde. Endast i betningsmaskin,
särskilt avsedd för ändamålet. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Celest® Extra Formula M får endast användas i särskilt avsedda anläggningar. Behandlat utsäde skall efter behandling omedelbart emballeras och plomberas. Behandlat utsäde får ej användas som foder eller livsmedel.

 

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)